Algemene inname- en ophaalvoorwaarden

Kwaliteit van goederen

Om in aanmerking te komen voor hergebruik door verkoop, dienen de door u aangeboden goederen voor de kringloopwinkel aan enkele minimale kwaliteitseisen te voldoen. Onze medewerker zal de goederen bij u ter plaatse op basis van de volgende criteria beoordelen:
     – verkoopbaar
     – schoon
     – geen grote beschadigingen
     – werkend
     – compleet
     – vervoerbaar

Wanneer goederen niet geschikt worden bevonden, dan gebeurt dit altijd met opgaaf van reden. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de medewerker, dan kunt u dit op de volgende manieren kenbaar maken aan de bedrijfsleider: via info@kringlooprijssen.nl of via het telefoonnummer 0548 – 515577 of direct (indien aanwezig) aan de bedrijfsleider.
 

KOSTEN

Als het aangebodene goed en verkoopbaar is, dan wordt het gratis opgehaald, zo niet dan blijft het staan of er zijn kosten aan verbonden. Deze kosten bedragen:
     – Binnen bebouwde kom Rijssen: €20,- voorrijkosten en €20,- per kuub stortkosten.
     – Buitengebied van Rijssen en Holten: €25,- voorrijkosten en €20,- per kuub stortkosten.
Onze chauffeur bepaalt de hoeveelheid en bruikbaarheid.

Hoe aan te bieden/aanleveren

HOE AAN TE BIEDEN

– Kleding in een zak of doos
– Klein huisraad en losse spullen in een doos of zak
– Boeken in een doos
– Kasten bij voorkeur niet volledig demonteren
 

HOE AAN TE LEVEREN

Goederen dienen op de begane grond klaar te staan. Indien goederen buiten klaar staan dan dienen deze afgedekt te zijn tegen weersinvloeden. Gelieve alles op één centrale plek te verzamelen, die goed bereikbaar is voor vrachtwagen en medewerker.

Let op: onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur of garage halen als u niet aanwezig bent. Houdt u hier rekening mee.

Flat / appartementengebouw: Bij aanwezigheid van een lift, de goederen graag zo dicht mogelijk bij de lift aanbieden. De goederen dienen met de lift vervoerd te kunnen worden. Bij het ontbreken van een lift dienen de goederen klaar te staan op de begane grond.

Bij een camping/recreatiepark: Bij voorkeur aanbieden bij ingang camping/park. (De medewerker zal alleen het park oprijden wanneer de ophaallocatie goed bereikbaar is voor de vrachtwagen.)
 

Overig

AANSPRAKELIJKHEID

Medewerkers van kringloop Rijssen-Holten zijn u graag behulpzaam bij het in- of uitladen van goederen, maar zijn niet verantwoordelijk voor eventuele (in)directe schade aan voertuig / goederen die hier uit voortvloeit.
 

BIJZONDERHEDEN

Voor het ophalen van wit- en bruingoed worden voorrijkosten berekend. Voor koel- en vrieskasten betaalt u €5,- per stuk extra zijnde handelingskosten.

De volgende goederen halen wij niet op:

  • Klein chemisch afval (o.a. TL-buizen, batterijen, verf, accu’s, etc.)
  • Asbest
  • Kadavers

Wie zijn wij?

De kringloop toppers

Ben Bulters

Bedrijfsleider