Afvalbrengpunt

afval bestaat niet

De gemeente heeft het beheer van het afvalbrengpunt uitbesteed aan kringloop n’ Roondgaank. Uw bruikbare goederen en uw afval kunt u op één locatie storten. Het buitenterrein is volledig ingericht als modern afvalbrengpunt, met een gebruiksvriendelijke opstelling van de containers. Voor bruikbare goederen heeft kringloop n’ Roondgaank de beschikking over een magazijn, waar u tijdens openingstijden van het afvalbrengpunt terecht kunt.

Bedrijven

Het afvalbrengpunt is niet bedoeld voor bedrijfsmatig afval. Bedrijven en instellingen zijn aangewezen op particuliere afvalinzamelaars. Uitzondering hierop zijn lampen, KCA en Wit- en Bruingoed. Lampen en KCA kan door bedrijven alleen op vrijdag worden gebracht. Wit- en Bruingoed kan worden gebracht tijdens de reguliere openingstijden. Voorwaarde is wel dat dit qua aard en omvang gelijk is aan huishoudelijk afval.

Tarieven

De volgende afvalsoorten zijn gratis:

  • Groenafval (gratis tot 4 m³ per jaar), mits goed gescheiden aangeboden;
  • Apparaten / metalen, mits goed gescheiden aangeboden;
  • Papier / kleding / glas, mits goed gescheiden aangeboden.

De overige afvalsoorten kunnen tegen betaling worden gestort.

Wie zijn wij?

De kringloop toppers

Ben Bulters

Bedrijfsleider