Afvalbrengpunt

afval bestaat niet

De gemeente heeft het beheer van de Afval Breng Punten uitbesteed aan Kringloop Rijssen-Holten. Deze Afval Breng Punten bevinden zich in de gemeenten Rijssen en Holten. 

U kunt terecht voor B-Hout (geverfd), C-Hout (geïmpregneerd), Grofvuil, Stadvuil (uw huisvuilzakken), Puin, Karton en Papier, metalen, Apparaten en chemisch afval. Daar komen in de toekomst nog aparte afvalgroepen bij als matrassen en piepschuim. Uw groenafval kunt u ook bij ons kwijt.

U mag zelf uw afval in de juiste container storten, maar luister naar de aanwijzingen van de medewerkers. Zij hebben de coördinatie, zorgen dat het juiste afval in de juiste bak komt en zorgen dat de bakken zo vol mogelijk geraken, om extra afvoerkosten te vermijden. Het chemisch afval kunt u in Holten 1x per maand inleveren. Dan staat er een speciale wagen van de gemeente.

Wij nemen helaas niet alles in. Voor meer informatie over de voorwaarden en openingstijden verwijzen wij u naar de website van de gemeente Rijssen-Holten.

Bedrijven

Het afvalbrengpunt is niet bedoeld voor bedrijfsmatig afval. Bedrijven en instellingen zijn aangewezen op particuliere afvalinzamelaars. Uitzondering hierop zijn lampen, KCA en Wit- en Bruingoed. Lampen en KCA kan door bedrijven alleen op vrijdag worden gebracht. Wit- en Bruingoed kan worden gebracht tijdens de reguliere openingstijden. Voorwaarde is wel dat dit qua aard en omvang gelijk is aan huishoudelijk afval.

Tarieven

Voor meer inforrmatie over tarieven, verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Rijssen-Holten.

Wie zijn wij?

De kringloop toppers

Ben Bulters

Bedrijfsleider