Regels

en onze richtlijnen

Op het afvalbrengpunt gelden de volgende regels:

Voor alle afval geldt dat dit alleen geaccepteerd wordt op vertoon van een geldige afvalpas!

Afval gescheiden aanbieden en storten
Veel restafval gaat uiteindelijk de afvalverbrandingsoven in. Door die verbranding wordt CO2 uitgestoten. Dit is een gas waarvan inmiddels veel te veel is ontstaan. Daardoor warmt de aarde steeds verder op. Voorkom onnodige CO2-uitstoot en ga nog meer afval scheiden! Het verbranden van restafval kost veel geld. Veel méér geld dan het opnieuw gebruiken van afval dat per soort is gescheiden, zoals papier en hout. Bij het storten moet het afval moet minimaal gescheiden worden in de volgende soorten afval:

 • Hout
 • Puin
 • Papier
 • Glas
 • Wit- en bruingoed
 • Metalen
 • Groenafval
 • Plastic verpakkingsmateriaal (alléén in originele Heroes-zakken)
 • Klein chemisch afval
 • Restafval

Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel!

Ander afval

Bouw- en sloopafval
Voor bouw- en sloopafval geldt een maximum van 0,5 m³ per keer. Grotere hoeveelheden worden niet geaccepteerd. Hiervoor kunt u bij particuliere recyclingbedrijven terecht.
Dakleer wordt niet geaccepteerd!

Asbest
Voor het aanbieden van asbest op de gemeentewerven gelden de volgende regels:

 • alleen asbest van huishoudelijke oorsprong wordt geaccepteerd, dus geen golfplaten;
 • hoeveelheden boven de tien kilo worden geacht niet van huishoudelijke oorsprong te zijn en biedt u bij een sloopbedrijf aan;
 • asbest moet in handzame pakketjes, verpakt in dubbel, doorzichtig plastic worden aangeboden;
 • u moet het asbest zelf lossen, op een door de werfbeheerder aan te geven plaats.

Organisch afval

Destructiemateriaal
Destructiemateriaal (kadavers van huisdieren, slachtafval, bedorven vlees etc.) kan door particulieren op de gemeentewerf Rijssen, tijdens de reguliere openingstijden, worden aangeboden.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Destructiemateriaal mag niet in de grijze of groene container worden gedeponeerd.

Grof tuinafval
Tuinafval kunt u op de gemeentewerven aanbieden.
Denkt u eraan dat:

 • zoden en aarde niet worden geaccepteerd omdat daar vervuilde grond tussen kan zitten;
 • geen plastic, puin, bielzen of ander afval tussen het groen mag zitten;
 • slecht gescheiden afval geweigerd kan worden door de beheerder;
 • aanwijzingen van de beheerder opvolgt dienen te worden;
 • alleen afval afkomstig van huishoudens geaccepteerd wordt.

Bruikbare goederen
Bruikbare goederen kunt u gratis inleveren bij het afvalbrengpunt. Acceptatie en bruikbaarheid uitsluitend ter beoordeling van de beheerder.

Wie zijn wij?

De kringloop toppers

Ben Bulters

Bedrijfsleider